top of page

פרופיל המשרד ותחומי עיסוק

עו"ד שאול פלס יליד 1949 הינו בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב וחבר לשכת עורכי הדין משנת 1978.

 

המשרד עוסק במשפט אזרחי ומנהלי, בליטיגציה, בליווי משפטי כולל של לקוחות קבועים, ובטיפול בלקוחות ובפרויקטים ספציפיים במסגרת התמחויותיו המיוחדות.

על לקוחותיו הקבועים של המשרד נמנים בנקים, תאגידים סטטוריים, חברות מסחריות, חברות לתועלת הציבור, אגודות שיתופיות, עמותות, גופים פילנתרופיים ואנשי עסקים פרטיים.

תחומי העיסוק העיקריים של המשרד הם: משפט מסחרי, משפט מנהלי, דיני התאגידים, דיני בנקאות וניירות ערך, מכרזים, דיני תחרות, דיני חקלאות ואגודות שיתופיות , קניין רוחני, ביטוח ודיני עבודה. 

 

למשרד התמחויות מיוחדות בתחומים הבאים:

1.ליטיגציה אזרחית, מסחרית ומנהלית, בתיקים מורכבים.

2.הגנה על בנקים בבתי משפט.

3.טיפול בגופים מנהליים כולל ייצוג בבג"צ ובתי המשפט לעניינים מנהליים, עריכת מכרזים, הכנת חקיקה ראשית וחקיקת משנה.

4. טיפול בנושאים חקלאיים ואגודות שיתופיות.

bottom of page